Třída 7.C
ZŠ Komenského I, Zlín

Vítejte na stránkách třídy 7.C


* 19.11.2018 - Třídní pohovory od 16.00


*  24.9.2018 16 - 18.00 - plenární schůze a třídní schůzky 


* 3.9. - v 9.00 hod - slavnostní zahájení školního roku 2018/19

* 4.9. - výuka do 11.30 hod - třídnické záležitosti uč.307

* 5.9.-7.9. - výuka dle rozvrhu bez 0-tých hodin a odpoledního vyučování - výuka do 12.30 hod

* od 10.9. - výuka dle rozvrhu

* 27.9. - Den jazyků (v průběhu výuky cizích jazyků)

* 28.9.- Státní svátek (den české státnosti)

* 12.10. - výchovný koncert s F-Dur Jazzbandem ( cena 50,-)

* 26.10. - evakuace školy

* 30.10. - 31.10. - Podzimní prázdniny* Projekt "Nenech to být" https://www.nntb.cz/ - čtěte na hlavní web stránce školy

Jak postupovat: - Otevřít webovou stránku www.nntb.cz, - Vstoupit do prostředí jako žák nebo jako rodič, - Vyhledat svou školu, - Vyplnit a odeslat potřebné informace - žák nebo rodič popíše problémy nebo šikanu, které se u něj ve třídě, či škole vyskytují. Zprávu pak obdrží v e-mailu pověřená osoba příslušné školy - metodik prevence, který se jí bude dále zabývat. Věříme, že zapojení naší školy do projektu přispěje k udržení zdravého klimatu v naší škole

* Děkuji rodičům za včasné omlouvání nepřítomnosti svých dětí ve výuce